Oppdrett av brukshunder

Karga Landets Xtra Vilja (Vilje)

Om oss

Både Kirsti og Ulf er aktive i Norske Redningshunder. Vi har begge godkjent Vilje som redningshund ettersøkning. I tillegg til å være mangeårig hundefører er Ulf også instruktør i NRH, NKK trinn II samt i Forsvaret. Ulf har i tillegg grunnfag psykologi, et studie han tok for å lære mer om hvordan dyr og mennesker lærer. Ulf har også vært en del av Canis sitt ekspertpanel så lenge det eksisterte. Ulf jobber til daglig i Forsvaret, men ikke med hund.
Kirsti er utdannet sykepleier, nå under videreutdanning som jordmor, og har jobbet med redningshund siden 91. Vilje er den første hunden hun har ført helt fram til endelig godkjenning og regodkjenning. De tidligere hundene har desverre lidd av vanlige schäfersyndrom og har blitt avlivet i alt for ung alder grunnet sviktende helse. Det har for øvrig også vært Ulf sitt problem hundemessig sett selv om han har ført 3 hunder fram til godkjenning både som ettersøkningshunder og som lavinehunder.