Valper

Link til informasjon om valpekull:

A-kull; født 24. mars 2007

B-kull; født 8. august 2008